O nas

Jako związek
zabiegamy o

Lepsze prawo

oraz o sprzyjające warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej

Poszanowanie praw pracodawców

a także o poprawę ich wizerunku

Poprawę komunikacji i współpracy

z lokalnymi władzami samorządowymi i wojewódzkimi

Racjonalne wydatkowanie środków

publicznych i unijnych w regionie

Uczciwe warunki

dla konkurencji oraz niższe koszty pracy

Zadzwoń

jeśli masz jakieś pytania

+48 517 181 408

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej
Jesteśmy członkiem Konfederacji LEWIATAN

Lewiatan to najsilniejsza organizacja prywatnego sektora w Polsce, zabiegająca o korzystne warunki prowadzenia biznesu.

Działamy od stycznia 1999 r. na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców z 23.05.1991 r.
Nasze związki zrzeszają ponad  4100 firm – małych, średnich i dużych.
Firmy – członkowie PKPP Lewiatan zatrudniają ponad 1 000 000 pracowników.
Skupiamy 60 związków pracodawców z wielu nowoczesnych branż oraz regionów Polski.
Zadzwoń jak masz jakieś pytania
+48 517 181 408
Dołącz do nas
Lobbing

Jesteśmy organizacją, która w sposób przejrzysty, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a przede wszystkim skuteczny zabiega o interesy firm i przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce. 

Nasza działalność
 • Współpraca przy opracowaniu strategii rozwoju regionu
 • Organizacja szkoleń i seminariów dla przedsiębiorców z zakresu funduszy unijnych, prawa pracy, podatków, przedsiębiorczości itp.
 • Organizacja imprez integracyjnych
 • Realizacja projektów unijnych skierowanych do firm i przedsiębiorstw
 • Reprezentujemy firmy w kontaktach z administracją samorządową i rządową
 • Zapewniamy wsparcie prawne dla naszych firm członkowskich
 • Realizujemy zadania z zakresu networkingu na poziomie regionalnym, jak i krajowym
 • Wspomagamy firmy w budowie strategii rozwoju
 • Systematycznie, w formie newslettera, przesyłamy informacje dotyczące funkcjonowania biznesu w Polsce
 • Poprzez sieć kontaktów z biurami regionalnymi oraz związkami branżowymi dajemy naszym firmom członkowskim możliwość nawiązywania współpracy biznesowej na poziomie krajowym
Mamy przedstawicieli w
 • Wojewódzkiej Rada Dialogu Społecznego
 • Wojewódzkich, miejskich i powiatowych Radach Zatrudnienia
 • Komitetach Monitorujących Regionalny Program Operacyjny województwa – Zapewnia nam to realny wpływ na rozwój gospodarczy regionu.
 • Wydziałowych Radach Biznesu
Dlaczego mamy realny wpływ na rozwój gospodarki w polsce i w UE?

Mamy uprawnienia formalne (ustawy o organizacjach pracodawców z 23.05.1991 r.), dzięki którym możemy m.in.:

 • Opiniować projekty ustaw i aktów wykonawczych oraz brać udział w pracach komisji i podkomisji parlamentarnych
 • Występować z inicjatywą ustawodawczą
 • Opiniować budżet państwa
 • Składać wnioski do Trybunału Konstytucyjnego
 • Reprezentować pracodawców w Komisji Trójstronnej
 • Negocjować ze związkami zawodowymi
KONFEDERACJA LEWIATAN
TO ORGANIZACJA
Świadomych

swej roli w gospodarce firm prywatnych

Istotny kreator idei modernizacji

harmonijnego rozwoju gospodarczego i społecznego

Think tank

zatrudnia i skupia zespół znakomitych ekspertów prawnych i gospodarczych

Wiarygodna i skuteczna

organizacja biznesowa, bez której trudno wyobrazić sobie rozwój gospodarczy

Wyróżnia nas mocna eksperyza krajowa i uropejska
 • Zatrudniamy 41 merytorycznych ekspertów w biurze Lewiatana
 • Współpracujemy z setkami ekspertów z firm członkowskich Lewiatana, w tym m.in.
 • 102 najlepszymi w Polsce specjalistami w Radzie Podatkowej
 • 38 ekspertami w Radzie Dyrektorów Personalnych
 • 15 czołowymi w Polsce specjalistami w Radzie Rynku Pracy
 • 15 czołowymi w Polsce specjalistami w Radzie Infrastruktury
 • W imieniu biznesu zaopiniowaliśmy dotychczas ponad 2000 projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących gospodarki
 • W 2009 r. media cytowały nas 10,5 tys. Razy
Lewiatan – najskuteczniejszy reprezentant polskiego biznesu w Brukseli
 • Jako jedyna polska organizacja pracodawców od roku 2002 mamy stałe biuro w Brukseli (kształtujemy opinie i stanowiska eurodeputowanych w PE oraz urzędników w KE)
 • Jesteśmy jedynym z Polski członkiem BUSINESSEUROPE (Konfederacja Europejskiego Biznesu, najsilniejsza organizacja w UE)
 • Mamy 42 przedstawicieli w instytucjach europejskich m.in. w Europejskim Komitecie Ekonomiczno Społecznym, Business and Industry Advisory Committee, Eurofund, grupach roboczych Parlamentu Europejskiego, BUSINESSEUROPE (Ecofin, Legal, VAT group)
 • Jacek Krawczyk jest Wiceprezydentem EKES
 • Na bieżąco śledzimy zmiany w unijnym prawie, zwykle jako pierwsi informujemy o nich pracodawców
Prezydent Konfederacji Lewiatan
Maciej Witucki

"Lewiatan to prawdziwy głos biznesu! Nasz zespół kieruje się czterema zasadami. Są to: profesjonalizm, szybkość, otwartość i rozumienie biznesu."

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej
Zarząd
Artur Matiaszczyk

Prezes Zarządu

Józef Szmich
Józef Szmich

Członek Zarządu

Paweł Brzeziński
Paweł Brzeziński

Członek Zarządu

Krzystof Kosiński
Krzystof Kosiński

Członek Zarządu

Tomasz Bartosiak
Tomasz Bartosiak

Członek Zarządu

Robert Goczał
Robert Goczał

Członek Zarządu

Piotr Kleinschmidt
Piotr Kleinschmidt

Członek Zarządu

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej
Rada Nadzorcza
Barbara Ladżyńska

Członkini Rady Nadzorczej

Jacek Pietruszyński

Członek Rady Nadzorczej

Ewa Wendołowska

Członkini Rady Nadzorczej

Grzegorz Witoń

Członek Rady Nadzorczej

Włodzimierz Skonieczka

Członek Rady Nadzorczej

Joanna Rogowska

Członkini Rady Nadzorczej

Biuro RZPPZL
Biuro
Artur Matiaszczyk

Prezes Zarządu

Maciej Plutecki

Dyrektor Biura

Designed by HTML Codex
Monitorowanie strony zapewnia ping.pl