04 września 2023
Rekrutacja

Zasady składania dokumentów rekrutacyjnych:

1. formularza rekrutacyjnego 

2. RODO 

Składanie dokumentów zgłoszeniowych:

 

  • Osobiście można składać w/w dokumenty w siedzibie Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej UMŁ (Partner), przy al. Politechniki 32 w Łodzi – bezwzględnie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem: 42 638 45 20.

 

  • Osobiście można także składać w/w dokumenty w siedzibie Lidera  – Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej (Lider), ul. Piotrkowska 92, 90 -103 Łódź (pon-pt godz 10:00-18:00). Po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem telefonu: 517 181 408.

 

  • W/w dokumenty można także zostawić w Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Piotrkowska 92,  90-103 Łódź (wejście od frontu ul. Piotrkowskiej 92).

 

  • Przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej (Lider), ul. Piotrkowska 92, 90 -103 Łódź. Dokumenty powinny być przesłane w kopercie oznaczonej danymi nadawcy oraz dopiskiem: „Nabór do projektu Nowa firma, nowa Łódź”. 

 

Dokumenty do złożenia:

– formularz rekrutacyjny (w wersji edytowalnej WORD),

– RODO (pdf).

Dokumenty do zapoznania się:

– regulamin rekrutacji (pdf).

Dokumenty związane z przyznawaniem środków:

– wzór biznesplanu (wersja edytowalna WORD)

– Regulamin przyznawania środków (PDF)

– wzór umowy o dofinansowanie działalności (PDF)

Wszystkie dokumenty w załączniku

Designed by HTML Codex
Monitorowanie strony zapewnia ping.pl