Jak złożyć wniosek?

Przepis na Rozwój
05 września 2023
Jak złożyć wniosek?

Wystarczy wykonać poniższe kroki: 

  • Założenie konta w BUR (Baza Usług Rozwojowych) jako przedsiębiorca – „konto instytucjonalne”
  • Wypełnienie formularza na stronie internetowej PARP „Kompetencje dla sektorów
  • System automatycznie tworzy Państwa konto w Systemie Operatora Projektu z użyciem wcześniej podanych danych
  • W ciągu 24h otrzymują Państwo e-mail aktywacyjny do logowania w Systemie OZiPS – na wskazany e-mail zostanie wysłana wiadomość aktywacyjna.

      -Loginem do systemu OZiPS jest Państwa e-mail     -Hasło ustalają Państwo poprzez kliknięcie odnośnika w e-mailu aktywacyjnym wedle Państwa uznania. 

  • Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności mają Państwo możliwość złożenia wniosku o umowę w systemie OZiPS.

W razie problemów z nieprawidłowo podanym hasłem w systemie OZiPS prosimy o użycie opcji „Zapomniałem/łam hasło”, znajdującej się pod panelem logowania do systemu. Zachęcamy do zapoznania się z Rekomendacjami Rady Sektorowej, Regulaminem Projektu oraz stroną informacyjną Projektu. W razie wątpliwości służymy pomocą: Katarzyna Kaczmarek: 502 080 959; Agnieszka Bolewska: 502 080 667; Magdalena Warczyńska: 502 080 770 Z poważaniem,Zespół Projektowy Przepis na Rozwój – kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej              

1Usługi szkolenioweKompetencje cyfrowe w zakresie zdalnego udzielania świadczenia zdrowotnego
2Kompetencje w zakresie znajomości otoczenia systemowo-prawnego w ochronie zdrowia
3Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
4Komunikacja interpersonalna z pacjentem i w pracy zespołowej
5Zarządzanie kryzysowe
6Organizacja pracy własnej i podległych sobie pracowników
7Pozyskiwanie badań naukowych i ich efektywnego wykorzystywania w praktyce zarządczej
8Kompetencje cyfrowe w zakresie wdrażania i stosowania technologii informatycznych w placówce medycznej
9Znajomości, rozumienie i właściwe stosowanie przepisów prawnych w ochronie zdrowia
10Radzenia sobie ze stresem i stresogennymi warunkami działania oraz właściwego rozpoznawania stresu wśród pracowników
11Zarządzanie kryzysowe
12Studia podyplomoweAsystent osoby niesamodzielnej – pomoc i organizowanie wsparcia (studia podyplomowe)
13Organizator usług socjalnych – studia podyplomowe
14Asystent osoby w kryzysie bezdomności – studia podyplomowe
15Zarządzanie niepubliczną placówką całodobowej opieki w sposób zinstytucjonalizowany – studia podyplomowe
16Menadżer opiekuna rodzinnego osoby niepełnosprawnej i niesamodzielnej
17Menager / Koordynator usług społecznych i świadczeń socjalnych
18Koordynator konferencji grupy rodzinnej (family grup conference) – studia podyplomowe
19Asystent osoby opuszczającej pieczę zastępczą – studia podyplomowe
Designed by HTML Codex
Monitorowanie strony zapewnia ping.pl