Nabór 11 - Dla małych przesiędbiorstw

Przepis na Rozwój II edycja
05 września 2023
Nabór 11 - Dla małych przesiędbiorstw

Nabór 11

dla małych przedsiębiorstw (maksymalnie 3 osoby na szkolenia)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mali przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 50 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 10 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 10 mln euro).

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą ich złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w podstawowej alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.

Data naboru: od 07.12.2022 godz. 8:00 do 14.12.2022 do godz. 20:00

Kwota naboru (alokacja): 1 175 625,00 zł

Data ważności do 3 miesiące od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Designed by HTML Codex
Monitorowanie strony zapewnia ping.pl