Nabór 12 - Dla średnich przedsiębiorstw

Przepis na Rozwój II edycja
05 września 2023
Nabór 12 - Dla średnich przedsiębiorstw

Nabór 12

dla średnich przedsiębiorstw (maksymalnie 6 osób na szkolenia)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko średni przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 250 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 50 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 43 mln euro).

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski.

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą ich złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w podstawowej alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.

Data naboru: od 07.12.2022 godz. 8:00 do 14.12.2022 do godz. 20:00

Kwota naboru (alokacja): 1 081 575,00 zł

Data ważności do 3 miesiące od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Designed by HTML Codex
Monitorowanie strony zapewnia ping.pl