Nabory uzupełniające

Przepis na Rozwój II edycja
06 września 2023
Nabory uzupełniające

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że w dniu 08.09.2023 r. uruchamiamy dwa nabory uzupełniające dla mikro i małych Przedsiębiorstw w Projekcie Przepis na Rozwój – Kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej.  

Ponadto informujemy, że Projekt został wydłużony do 30.11.2023 r., a usługi realizować można do dnia 30.10.2023 r. 

Przypominamy, że, przed wypełnieniem Wniosku o Umowę składający go Podmiot jest zobowiązany do zapoznania się  z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa oraz z Załącznikami. Przystąpienie Przedsiębiorcy do danego naboru jest równoznaczne z zaakceptowaniem ww.  Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa. 

Aby móc złożyć wniosek w Systemie należy wykonać trzy proste kroki. 

Zapraszamy do zapoznania się z NOWĄ REKOMENDACJĄ. 

Przypominamy, że składając wniosek Przedsiębiorca aplikuje o określoną liczbę osobokursów z zachowaniem  limitów dla określonej na cały Projekt wielkości Przedsiębiorstwa określonych poniżej: 

-mikro Przedsiębiorstwo – limit 8 osoba 

-małe Przedsiębiorstwo- limit 12 osoby, 

Poniżej przedstawiamy wszystkie szczegóły, prosimy o zapoznanie się z nimi i aplikowanie o dofinansowanie we właściwym naborze. 

W razie pytań bądź wątpliwości służymy pomocą: agnieszka.bolewska@hrp.com.plkatarzyna.kaczmarek@hrp.com.pl, magdalena.warczynska@hrp.com.pl  

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg której pobierane będą wnioski. 

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą ich złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w podstawowej alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową. 

Szczegóły znajdują się poniżej. Zapraszamy do składania wniosków!  

Nabór 27dla mikroprzedsiębiorstw  

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 10 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 2 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 2 mln euro). 

Data naboru: od 08.09.2023 godz. 8:00 do 17.09.2023 do godz. 20:00 

Kwota naboru (alokacja): 141 075,00 zł 

Termin realizacji usług: 30.10.2023 r. 

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług. 

Nabór 28 dla małych przedsiębiorstw  

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mali przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 50 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 10 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 10 mln euro). 

Data naboru: od 08.09.2023 godz. 8:00 do 17.09.2023 do godz. 20:00 

Kwota naboru (alokacja): 203 775,00 zł 

Termin realizacji usług: 30.10.2023 r. 

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług. 

Designed by HTML Codex
Monitorowanie strony zapewnia ping.pl