Jakie są dowody empiryczne na korzyści wynikające z zaangażowania pracowników w przedsiębiorstwie europejskim?

Open for business
14 lutego 2024
Jakie są dowody empiryczne na korzyści wynikające z zaangażowania pracowników w przedsiębiorstwie europejskim?

Partycypacja pracownicza w przedsiębiorstwie europejskim była szeroko badana i istnieje kilka dowodów empirycznych na korzyści z niej płynące.

 

Po pierwsze, partycypacja pracowników może poprawić wyniki i produktywność firmy. Badanie Komisji Europejskiej wykazało, że firmy o większym udziale pracowników mają o 17% wyższą produktywność niż te o mniejszym udziale. Ponadto w innym badaniu stwierdzono, że partycypacja pracowników wiąże się z większą innowacyjnością i większą zdolnością adaptacji do zmian.

 

Po drugie, zaangażowanie pracowników może poprawić klimat pracy i zmniejszyć absencję. Pracownicy, którzy czują się zaangażowani w proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie mają tendencję do większego zaangażowania i poczucia większej satysfakcji ze swojej pracy, co może zmniejszyć absencję i poprawić zatrzymanie talentów.

 

Po trzecie, partycypacja pracowników może poprawić proces podejmowania decyzji w firmie i zmniejszyć liczbę sporów pracowniczych. Kiedy pracownicy mają wpływ na proces podejmowania decyzji mogą skuteczniej identyfikować problemy i rozwiązania, co może ograniczyć spory pracownicze i poprawić relacje między pracownikami a kierownictwem.

 

Podsumowując, wykazano, że partycypacja pracownicza w przedsiębiorstwie europejskim przynosi korzyści w zakresie produktywności, innowacyjności, klimatu pracy, utrzymania talentów, podejmowania decyzji i ograniczenia sporów pracowniczych.

Designed by HTML Codex
Monitorowanie strony zapewnia ping.pl