Przepis na Lepsze Życie

Przepis na Lepsze Życie
20 marca 2024
Przepis na Lepsze Życie

PRZEPIS NA LEPSZE ŻYCIE

 

Realizatorzy:

 

Lider: Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej (RZPPZŁ).

 

Partnerzy: miasto Łódź (Biuro promocji zatrudnienia i obsługi działalności gospodarczej,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz Fundacja „Strefa”.

 

 

Zadania:

 

 1. Rekrutacja i indywidualna ścieżka reintegracji – 60 osób (36K/24M)
 2. Mentoring – aktywizacja społeczna – 15 osób (9K/6M)
 3. Mentoring – aktywizacja społeczna – 24 osób (18K/6M)
 4. Poradnictwo specjalistyczne – aktywizacja społeczna – 50 osób (30K/20M)
 5. Trening umiejętności społecznych – aktywizacja społeczna – 45 osób (27K/18M)
 6. Pośrednictwo pracy – aktywizacja zawodowa – 50 osób (30K/20M)
 7. Poradnictwo zawodowe – aktywizacja zawodowa – 50 osób (30K/20M)
 8. Szkolenia i kursy zawodowe – aktywizacja zawodowa – 33 osoby (15K/18M)
 9. Staże zawodowe – aktywizacja zawodowa – 36 osób (21K/15M)
 10. Aktywizacja edukacyjna/społeczna – 30 osób (18K/12M)
 11. Wsparcie towarzyszące – 60 osób (36K/24M)

 

Grupy docelowe:

 

Uczestnikami projektu będzie 60 (36K/24M) mieszkańców miasta Łodzi (lub osoby tutaj pracujące/uczące się):

 

 1. 24 osoby (14K/10M) bierne zawodowo z tytułu: bycia emerytem lub pełnienia funkcji opiekuńczych
 2. 36 osób (20K/16M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym np. z tytułu niepełnosprawności

oraz otoczenie w/w grup jeżeli udział tych osób w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia grupy docelowej

 

Cel projektu:

 

Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa

Oraz zdolności do zatrudnienia w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji wraz z otoczeniem w/w grup w okresie:

od 01.03.2024 do 31.03.2026.  

 

Główne efekty:

 

 1. Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji przez 38 osób (20K/18M)
 2. Uzyskanie poprawy sytuacji społecznej przez 60 osób (36K/24M)
 3. Zmotywowanie do poszukiwania pracy 30 osób (18K/12M)
 4. Uzyskanie zatrudnienia przez 10 osób (6K/4M)

 

Wartość projektu:

 

1 768 857, 94 złote

 

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:

 

1 680 415, 04 złote

 

#FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie

 

Aktualności:

 

Informacja o naborze:

 

Od dnia 10 kwietnia 2024 roku przyjmowane są zgłoszenia do projektu.

 

Zgłoszenia składane są osobiście w biurze projektu Partnera – miasto Łódź:

 

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

Al. Politechnik 32, 93 – 590 Łódź

 

Po uprzednim kontakcie telefonicznym: 42 638 57 55

 

Nabór prowadzony jest do I edycji w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

(17.04.2024) – informacja o częściowym zawieszeniu rekrutacji do I edycji - załącznik do pobrania

 

 

Designed by HTML Codex
Monitorowanie strony zapewnia ping.pl